Personal touch in finance

23 maart 2018

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

23 maart 2018

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek.

Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hoe wordt deze tegemoetkoming bepaald indien u buiten uw samenwerkingsverband om investeert?

Wat is de tegemoetkoming?

Het uitgangspunt voor deze tegemoetkoming is dat meer investeren in beginsel een lagere KIA oplevert. Dit is echter niet bij elke investering het geval, zoals blijkt uit onderstaande tabel die geldt voor investeringen in 2018.

Investeringsbedrag

Meer dan €2.300
Niet meer dan €56.642
KIA 28%

Meer dan €56.642
Niet meer dan €104.891
KIA €15.863

Meer dan €104.891
Niet meer dan €314.673
KIA €15.863 / 7,56% van investering boven €104.891

Meer dan €314.673
Niet meer dan –
KIA €0

Anti-misbruikmaatregel maatschap / vof

Als een onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof, wordt voor de bepaling van het percentage van de KIA uitgegaan van het investeringsbedrag van het samenwerkingsverband en niet van het bedrag per maat of vennoot. Een investering door een vof van bijvoorbeeld €200.000 leidt dus niet tot een hogere KIA dan wanneer deze investering door een eenmanszaak zou worden gedaan.

Buitenvennootschappelijke investeringen

Als binnen één onderneming zowel ‘buitenvennootschappelijke’ investeringen als investeringen van het samenwerkingsverband plaatsvinden, moeten de buitenvennootschappelijke investeringsbedragen worden opgeteld bij de investeringsbedragen van het samenwerkingsverband om de hoogte van de investeringsaftrek te bepalen.

Deze wettelijke bepaling leidde onlangs tot de vraag hoe de KIA moet worden berekend als het totaalbedrag van de investeringen door het samenwerkingsverband en de buitenvennootschappelijke investeringen van een lid van dat samenwerkingsverband een vast bedrag aan KIA van €15.863 oplevert.

Meer KIA?

De rechter kwam tot de conclusie dat vanwege de investeringen door de maatschap, de KIA van de ondernemer die buitenvennootschappelijk investeert, hierdoor in beginsel niet kan verminderen.

Let op!

Het kan dus voorkomen dat de KIA meer bedraagt dan het maximum van €15.863.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.