Personal touch in finance

12 maart 2018

Compensatieregeling vrouwelijke zzp’er met kind

12 maart 2018

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen?

Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór 1 oktober 2018 aan te vragen bij het UWV.

Achtergrond

Reden voor deze compensatie is het wegvallen van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen in die jaren. Deze uitkering verviel in mei 2005, om vervolgens te herleven vanaf 4 juni 2008. De vrouwelijke zelfstandige die in die tussenliggende periode beviel van een kind, kon geen beroep doen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Zij hebben nu alsnog recht op compensatie. Dat recht is er voor vrouwelijke zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenotes, die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen.

Compensatie

De compensatie bedraagt € 5.600 bruto en moet uiterlijk vóór 1 oktober 2018 worden aangevraagd bij het UWV. Vanaf 15 mei 2018 stelt het UWV hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar. Aanvragen die na 30 september 2018 bij UWV binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

De compensatie behoort tot uw inkomen. Deze kan dus gevolgen hebben voor eventueel ontvangen toeslagen.

Let op!

Om terugvorderingen van uitbetaalde toeslagen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie uitgekeerd in het eerste kwartaal van 2019. Zo heeft u ruimschoots de tijd om aan de Belastingdienst/Toeslagen door te geven dat u naast uw (gezins-)inkomen ook een compensatie van € 5.600 in 2019 zult ontvangen.

Nieuwsarchief 2018

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.