Personal touch in finance

30 maart 2018

Makkelijker exportkrediet voor afnemers

30 maart 2018

Exporteurs kunnen voortaan hun afnemers makkelijker krediet verstrekken.

Dit als gevolg van een overeenkomst die de overheid heeft gesloten met de BNG Bank en de NWB Bank.

Aanbieden financiering

Beide banken hebben in de overeenkomst toegezegd goedkope leningen aan te bieden aan commerciële banken. Exporteurs kunnen dan via hun commerciële bank een krediet verlenen aan hun afnemers.

Exportkredietverzekering

De overeenkomst is een aanvulling op de bestaande exportkredietverzekering. Hiermee kunnen nu al moeilijk of niet verzekerbare risico’s worden verzekerd. Risico’s die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een politiek instabiele situatie.

Concurrentie

De overeenkomst is ook bedoeld om de concurrentie aan te kunnen gaan met buitenlandse overheden die dit soort kredieten vaak verstrekken. Nederland laat dit aan banken over en biedt hen via de overeenkomst de helpende hand.

Lage rente

Met genoemde bankien is afgesproken dat een lage rente bedongen wordt. Op deze manier kan de concurrentie met het buitenland succesvol worden aangegaan.

Meer info

Wie meer over de nieuwe regeling wil weten kan dit vinden op de website van Atradius Dutch State Business.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.