Personal touch in finance

16 april 2018

Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind

16 april 2018

Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen, zo blijkt uit onderzoek.

Maar hoe doet u dat fiscaal zo gunstig mogelijk?

Eigen vermogen schiet tekort

Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde extra geld nodig. Veruit de meesten zochten steun bij de ouders, zo blijkt uit onderzoek. Wat is daarbij fiscaal van belang?

Zakelijke rente

Als u geld leent aan uw kinderen om een huis te kopen, moet u hierover een zakelijke rente berekenen. Zo niet, dan is er sprake van een gift. Aan het berekenen van een zakelijke rente kleeft ook een voordeel, want uw kind kan deze rente in box 1 aftrekken.

Wat is zakelijk?

Wat een zakelijke rente is, is afhankelijk van de omstandigheden. Een kind zonder eigen vermogen en / of vaste baan, zal bij de bank een hogere rente betalen dan wanneer dit niet zo is.

Let op!

Het is gunstig een hoge rente te berekenen, want die is zoals gezegd aftrekbaar. Daarentegen is de rente bij u niet belast, maar betaalt u in box 3 gewoon de vermogensrendementsheffing. Hoeveel hangt af van de omvang van uw vermogen.

Tip: Terug schenken?

Misschien heeft uw kind nauwelijks middelen om u rente te betalen. De lening moet immers ook in maximaal 30 jaar terugbetaald worden, anders is de rente niet aftrekbaar. U kunt overwegen de rente dan geheel of deels terug te schenken. Dit is in 2018 vrij van schenkbelasting tot een bedrag van €5.363. Daarboven geldt tot een bedrag van €123.284 een tarief van 10%.

Let op!

Wilt u de rente schenken? Doe dit dan in een aparte rechtshandeling, dus laat de betaling van de rente en het schenken niet allebei achterwege om tegen elkaar weg te laten vallen.

Gegevens verstrekken

Uw kind moet ook gegevens omtrent de lening aan de fiscus verstrekken om aftrek van de hypotheekrente te krijgen. Ook moet hij of zij uw NAW-gegevens doorgeven aan de fiscus.

Tip:

U kunt ook overwegen geld te schenken voor de aankoop van een woning. Onder voorwaarden hoeft er over schenkingen tot €100.000 geen schenkbelasting te worden betaald.

Nieuwsarchief 2018

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.