Personal touch in finance

03 mei 2018

Afschrijven op grondbewerking?

03 mei 2018

Als u als agrariër grond koopt, kan het zijn dat deze nog niet geschikt is voor het gebruik dat u voor ogen heeft.

De kosten van bewerking van de grond zou u het liefst ineens ten laste van de winst brengen. Maar mag dat ook, of moet u op deze kosten afschrijven?

Doel van bewerken?

In een zaak die onlangs voor de rechter werd uitgevochten, kwam naar voren dat hiervoor bepalend is het doel van het bewerken van de grond. Als u een bedrijfsmiddel in een staat wilt brengen waarvoor u dit voor uw bedrijf wilt gaan gebruiken, zult u op de kosten moeten afschrijven. Dit geldt ook voor grond, aldus de rechter.

Let op!

Het is niet van belang of de grond vóór bewerking ook al voor landbouwdoeleinden geschikt was. Van belang is dus slechts of de grond zich in de staat bevindt waarvoor u deze wilt gaan gebruiken.

Onderhoud of verbetering?

Of het bewerken van de grond aangemerkt moet worden als onderhoud of verbetering, doet niet ter zake. Normaal gesproken kunt u kosten van verbetering ineens ten laste van de winst brengen, maar dus niet als dit al bij de aankoop gebeurt.

Nadelig, met soms bijkomend voordeel

Dat u op het bewerken van de grond moet afschrijven, is nadelig. U kunt de kosten dan immers niet ineens ten laste van de winst brengen. Er is echter een bijkomend voordeel als het een bedrijfsmiddel betreft waarvoor u investeringsaftrek kunt krijgen. U krijgt dan ook investeringsaftrek over de bewerkingskosten.

Let op!

Dit geldt echter niet voor grond, want grond is uitgesloten van investeringsaftrek.

Tip:

Betreft het bijvoorbeeld een bedrijfspand, dan krijgt u voor de bewerkingskosten om het pand ‘gebruiksklaar’ te maken in beginsel wel investeringsaftrek.

Nieuwsarchief 2018

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.