Personal touch in finance

23 mei 2018

Automotive trekt zich op aan stijging autoverkopen

23 mei 2018

De automotive heeft een zeer goed jaar achter de rug en deed het op veel vlakken beter dan het mkb als geheel.

De omzetontwikkeling trok in 2017 opnieuw aan tot 10% (versus bijna 9% in 2016, 5,5% in 2015 en -1,1% in 2014). Maar liefst 70% van de autobedrijven zag de omzet toenemen of stabiliseren en dat was een forse verbetering ten opzichte van 2016 (53%). Ook de winst groeide met ruim 22%. Daarmee presteerde de automotive duidelijk beter dan in 2016 (13%) en stegen zij uit boven de gemiddelde winstgroei van het totale mkb (15,5%).

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Sterke winstontwikkeling garages

Net als in het voorgaande jaar waren de verschillen binnen de autobranche groot. De verkoop van nieuwe personenauto’s is in 2017 opgekrabbeld en dat is terug te zien in de cijfers voor de handel (garages). In dit segment groeide de winst voor belasting bovengemiddeld sterk. De verkoop van occasions nam licht toe ten opzichte van het toch al hoge niveau van 2016. Dit was voordelig voor de handel in auto-onderdelen en accessoires. Ondernemers die zich richtten op gespecialiseerde reparaties hadden het gemiddeld gezien moeilijker.

Kosten onder controle

De toename van de bedrijfskosten (5%) was in de autobranche minder sterk dan voor het totale mkb. Vooral de personeelskosten lieten met +5% een relatief geringe stijging zien, tegen 8% voor het mkb In 2016 stegen deze lasten nog met 11%. De verkoopkosten, onder meer voor promotie en showrooms, zijn juist relatief sterk gestegen, maar de toename was wel minder groot dan in 2016. Het eigen vermogen nam net als een jaar eerder met ruim 15% toe. Tegelijkertijd liepen de langlopende en de kortlopende schulden weer op, terwijl in 2016 nog een daling uit de bus kwam.

Nieuwe initiatieven

Ondanks de goede cijfers blijft het in de autobranche lastig navigeren, want ingrijpende structurele veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen en de komst van nieuwe marktpartijen, zetten de bedrijfsmodellen en marges onder druk. Een ander punt van aandacht is het tekort aan vaklieden. Autobedrijven zullen moeten innoveren, bijvoorbeeld wat betreft samenwerking en klantenbinding.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.