Personal touch in finance

23 mei 2018

De bouwsector laat een bovengemiddelde groei zien

23 mei 2018

De bouw heeft de netto-omzet in 2017 met bijna 13% zien stijgen.

Daarmee presteerde de branche opnieuw beduidend beter dan het mkb-gemiddelde (8%) en ook beter dan in 2016. De winstgroei en de ontwikkeling van de brutomarge waren eveneens sterker dan gemiddeld, maar bleven achter bij de branchecijfers over 2016. Het percentage bouwbedrijven met een lagere winst was dan ook licht hoger dan in het voorgaande jaar: ruim 44% tegen ruim 39% in 2016.

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Financieel gezonder

De financiële positie van bouwbedrijven is in 2017 verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam ruim 13% hoger uit dan een jaar eerder, terwijl de langlopende schulden met bijna 2% omlaag gingen. De solvabiliteit is met een stijging van 5,6% opnieuw verbeterd ten opzichte van 2016.

Verduurzaming en automatisering sterke impulsen

Binnen de branche was de omzetontwikkeling vooral sterk in de burgerlijke en utiliteitsbouw, terwijl de winstgroei bij de bouwinstallatiebedrijven duidelijk bovengemiddeld was. Installateurs houden de wind in de zeilen door de vraag naar nieuwbouw en verbouw in de woningmarkt en de toename van duurzame investeringen. Daarnaast is sprake van verdere automatisering in woningen en gebouwen. Verduurzaming en slimme oplossingen zoals domotica, kunnen de bouw als geheel en vooral installateurs ook de komende jaren waarschijnlijk veel werk opleveren.

Sterke stijging personeelskosten

Een belangrijk struikelblok hierbij is het groeiende tekort aan vaklieden. Volgens het UWV staan er in de bouw nu tienduizenden vacatures open en dat aantal neemt alleen maar toe. Sommige bouwondernemers kunnen het werk al niet meer aan. Om vakmensen aan te trekken, moeten zij meer betalen. Dit komt ook terug in de ontwikkeling van de personeelskosten: die zijn in de bouw in 2017 opnieuw bovengemiddeld gestegen (+9,5%, versus +8,1% voor het mkb als geheel). De kosten voor sociale zekerheid en de pensioenpremies zijn veel sterker toegenomen dan een jaar eerder.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.