Personal touch in finance

23 mei 2018

De groei in de industrie trekt weer aan

23 mei 2018

De Nederlandse industrie heeft de wind in de zeilen dankzij de gestegen export en het herstel van de binnenlandse vraag.

Na de afvlakkende groei in 2016 heeft de branche in 2017 dan ook weer een sterke winst- en omzetontwikkeling neergezet. De omzet steeg met 10% en de winst met 21%. De brutomarge verdubbelde naar ruim 10%.

Dit komt naar voren in het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Groei breed gedragen

De ontwikkeling van de omzet, de winst en de brutomarge waren in de industrie beduidend sterker dan voor het mkb als geheel. De groei werd binnen de branche ook breed gedragen. Zo nam het deel van de industriële bedrijven met een hogere of stabiele omzet toe tot ruim 70% (versus 66,5% in 2016). Ook dit was beter dan gemiddeld in het mkb (66,9%). Verder viel op dat het percentage industriële ondernemers met een hogere of stabiele winst, na de forse daling in 2016, weer iets is gestegen (57%, tegen 54% in 2016 en 71% in 2015).

Metaalindustrie blinkt uit

Binnen de industrie draaide de vervaardiging van producten van metaal (exclusief de productie van machines en apparaten) wat betreft omzet en winst bovengemiddeld. Dit was vooral te danken aan de opleving van de Nederlandse bouw en de groeiende vraag uit de autobranche. De ontwikkeling van de omzet was ook goed in de voedingsmiddelenindustrie, geholpen door hogere bestedingen van consumenten in Europa. Wel bleef de margeontwikkeling hier wat achter.

Financiële positie verbeterd

De financiële gezondheid van de industrie is vorig jaar verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam 19% hoger uit. Deze stijging was groter dan in 2016 (12%), maar min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde. De schulden namen in 2017 verder toe, maar niet zo sterk als in 2016. Tot slot is de solvabiliteit met 9,7% verbeterd, versus 3,7% een jaar eerder.

Relatief veel kosten voor personeel

Aan de kostenkant valt op dat de industrie duidelijk heeft geïnvesteerd in relatief dure werknemers. De personeelskosten zijn in de branche veel sterker gestegen dan een jaar eerder (+10%, tegen +5% in 2016). Deze toename is ook sterker dan het gemiddelde in Nederland (+8%). Zowel de loonkosten als de uitgaven aan sociale voorzieningen liepen in de industrie behoorlijk op. De concurrentie neemt toe en het blijft moeilijk om kundig technisch personeel aan te trekken en te behouden. Dit zijn voor de industrie belangrijke thema’s.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.