Personal touch in finance

02 mei 2018

Uitkeringsgerechtigd en 1 jaar voor AOW? Geen sollicitatieplicht meer!

02 mei 2018

Heeft u een uitkering en bereikt u over een jaar uw AOW-gerechtigde leeftijd?

Dan bent u per 1 mei 2018 vrijgesteld van uw sollicitatieplicht.

Ook tijdens uitkeringsperiode

Diegenen die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd bereikten, waren al vrijgesteld van sollicitatieplicht. Deze vrijstelling gold echter niet voor hen die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereikten.

Dat is nu aangepast. De vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt nu ook voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de AOW bereikt.

Niet alleen WW

Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Tip:

Valt u in deze groep? Het staat u natuurlijk altijd vrij om actief naar werk te zoeken.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.