Personal touch in finance

08 juni 2018

Belastingdienst schendt privacy huurders

08 juni 2018

De Belastingdienst heeft in het verleden ten onrechte inkomensgegevens verstrekt aan woningcorporaties.

De rechter heeft beslist dat de daardoor geleden schade voor huurders vergoed moet worden.

Huurverhoging

Een woningcorporatie kan een extra huurverhoging toepassen indien het inkomen van een huurder van een sociale huurwoning te hoog is in relatie tot de huur. Een huurder die een extra huurverhoging voor zijn kiezen kreeg, ontdekte dat de Belastingdienst inkomensgegevens had verstrekt aan de verhurende woningcorporatie en stapte daarop naar de rechter.

Schending geheimhoudingsplicht

De Belastingdienst heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Daarvan mag alleen bij wet worden afgeweken. Inmiddels is wettelijk geregeld dat de Belastingdienst inkomensgegevens in het kader van een voorgenomen huurverhoging mag doorgeven. Dit gold echter nog niet in de periode vóór 1 april 2016.

Schadevergoeding

De rechter besliste dat de fiscus de extra in rekening gebrachte extra huurverhoging aan de huurder moet vergoeden. In totaal ging het over de afgelopen jaren om een bedrag van €554.

Let op!

Het heeft geen zin te procederen over een schadevergoeding voor wat betreft de periode na 1 april 2016, omdat het verstrekken van inkomensgegevens vanaf die datum was toegestaan.

Kamervragen

Inmiddels zijn over het ten onrechte verstrekken van inkomensgegevens ook Kamervragen gesteld. Hierin wordt gevraagd naar aantallen huurders die hetzelfde is overkomen. Eveneens wordt voorgesteld collectief de schade van deze huurders te vergoeden, zodat deze niet zelf allemaal naar de rechter hoeven te stappen.

Denkt u ook in aanmerking te komen voor deze vergoeding? Neem dan even contact met ons op.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.