Personal touch in finance

29 juni 2018

Wanneer is een huisarts btw-plichtig?

29 juni 2018

De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw.

Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

GEZ-modules

Een huisarts verrichtte diensten voor een stichting, zogenaamde GEZ-modules, waarvoor door de verzekeraar een vergoeding werd betaald. Via de stichting werd de huisarts hiervoor betaald. De vergoeding was btw-belast, aldus de rechter.

Aansturing praktijkondersteuners

Het doel van de stichting was met name de gezondheidszorg in het werkgebied te verbeteren. Dit gebeurde onder meer door de samenwerking tussen de werkzame medici te bevorderen. Een andere taak was het zo goed mogelijk aanwenden van de beschikbare middelen. De huisarts onderhield daartoe contact met praktijkondersteuners, die ze aanstuurde in hun contacten op spreekuren met patiënten.

Coördineren en organiseren

Uit de stukken bleek dat de huisarts in de praktijk met name een coördinerende en organiserende functie vervulde. Er was bij de uitvoering van deze taken ook geen directe zorgrelatie met de patiënten. Ook was er geen sprake van prestaties die opgingen in haar prestaties in de rol van huisarts. De prestaties waren daarom belast met btw.

Vragen op medisch gebied

Dat het contact met de praktijkondersteuners soms ook betekende dat er antwoord gegeven werd op vragen op medisch gebied, maakte nog niet dat daarom de dienst daarom als medische handeling aangemerkt moest worden.

Tip:

Bij diensten die een combinatie zijn van medische en niet-medische diensten, kan het raadzaam zijn de dienst te splitsen. Op deze manier kan een deel van de dienst vrijgesteld blijven.

Nieuwsarchief 2018

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.