Personal touch in finance

18 juli 2018

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

18 juli 2018

De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De

De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Voorwaarden

Voor jongere werknemers met een laag inkomen heeft u recht op een loonkostenvoordeel. Voorwaarde is dat de werknemer verzekerd is voor één of meer van de werknemersverzekeringen.

Het gemiddeld uurloon van de werknemer moet binnen onderstaande bandbreedtes vallen.

De vastgestelde bedragen voor 2018 zijn:

Leeftijd op 31 december 2017: 21 jaar
Ondergrens gemiddeld uurloon: € 8,40
Bovengrens gemiddeld uurloon: € 9,82

Leeftijd op 31 december 2017: 20 jaar
Ondergrens gemiddeld uurloon: € 6,91
Bovengrens gemiddeld uurloon: € 9,34

Leeftijd op 31 december 2017: 19 jaar
Ondergrens gemiddeld uurloon: € 5,43
Bovengrens gemiddeld uurloon: € 7,69

Leeftijd op 31 december 2017: 18 jaar
Ondergrens gemiddeld uurloon: € 4,69
Bovengrens gemiddeld uurloon: € 6,04

Let op!

Het gemiddelde uurloon is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren.

Hoeveel jeugd-LIV?

Hoeveel uw voordeel precies is, hangt dus af van het aantal verloonde uren en de leeftijd van de werknemer.

Leeftijd op 31 december 2017: 21 jaar
Jeugd-LIV per uur in 2018: € 0,23
Maximale jeugd-LIV per werknemer in 2018: € 478,40

Leeftijd op 31 december 2017: 20 jaar
Jeugd-LIV per uur in 2018: € 0,28
Maximale jeugd-LIV per werknemer in 2018: € 582,40

Leeftijd op 31 december 2017: 19 jaar
Jeugd-LIV per uur in 2018: € 1,02
Maximale jeugd-LIV per werknemer in 2018: € 2.121,60

Leeftijd op 31 december 2017: 18 jaar
Jeugd-LIV per uur in 2018: € 1,58
Maximale jeugd-LIV per werknemer in 2018: € 3.286,40

Definitieve berekening 2017

De Belastingdienst is nu begonnen met het versturen van de definitieve berekeningen van het lage inkomensvoordeel (LIV) over 2017. De eerste beschikkingen zijn op 12 juli bezorgd, de laatste komen op 21 juli. In de beschikking staat het LIV-bedrag dat de Belastingdienst gaat uitbetalen.

Heeft u vragen over het jeugd-LIV, neem dan contact met ons op.

Nieuwsarchief 2018

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.