Personal touch in finance

09 juli 2018

Compensatie transitievergoeding bij ziekte

09 juli 2018

Werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte.

Deze compensatie gaat in per 2020.

De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de werkgever regelt. Door de vergoeding hoopt het kabinet dat werkgevers eerder geneigd zijn werknemers in dienst te nemen.

Transitievergoeding

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag. De arbeidsovereenkomst moet wel minimaal twee jaar hebben geduurd.

Let op!

Ook bij vrijwillig ontslag kan er recht bestaan op een transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer in dienst is en van de hoogte van zijn salaris. In sommige gevallen is ook van belang of de werknemer de leeftijd van 50 jaar al heeft bereikt.

Let op!

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 79.000 of één jaarsalaris als dit hoger ligt.

Via Awf

De compensatie wordt betaald uit het algemeen werkloosheidsfonds, Awf. Om een en ander te kunnen bekostigen wordt de uniforme Awf-premie verhoogd. Deze verhoging komt ten laste van werkgevers.

Afwijkende transitievergoeding

Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die betaald moet worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Heeft u vragen over de transitievergoeding of de compensatie ervan, neem dan contact met ons op.

Nieuwsarchief 2018

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.