Personal touch in finance

12 juli 2018

S&O-verklaring alleen geeft nog geen recht op aftrek

12 juli 2018

Als u als ondernemer innovatieve activiteiten verricht, kunt u recht hebben op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Een verklaring van RVO.nl betekent niet automatisch dat u ook recht heeft op de aftrek. U moet aan meer eisen voldoen.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is voor zelfstandig ondernemers die minstens 500 uur per jaar besteden aan innovatieve werkzaamheden. De aftrek bedraagt voor het jaar 2018 € 12.623. Starters kunnen daar bovenop een extra aftrek krijgen van € 6.315.

Administratieve verplichtingen

Voor de aftrek is een aantal administratieve eisen gesteld. Zo moet u een verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). Hierin moet onder meer een urenverantwoording zijn opgenomen. Deze wordt achteraf door RVO gecheckt.

Fiscus beslist

De belangrijke rol van RVO.nl neemt niet weg dat de fiscus uiteindelijk beslist of u al dan niet voor de aftrek in aanmerking komt. U zult onder andere hard moeten kunnen maken dat er in het jaar minstens 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk zijn verricht.

Geen correctie is geen garantie

Als RVO.nl uw urenverantwoording niet corrigeert, wil dit nog niet zeggen dat uw uren zijn aangemerkt als uren die voor de aftrek in aanmerking komen. Bij twijfel moet een specificatie van de verrichte activiteiten overlegd kunnen worden, zodat bepaald kan worden op welke dag en hoeveel uren u aan de afzonderlijke handelingen heeft verricht.

Let op!

De bewijslast dat u recht heeft op de aftrek, ligt bij u als ondernemer.

Tip:

Als u uw innovatieve activiteiten dagelijks in een logboek, denk aan uw digitale agenda, bijhoudt, vereenvoudigt dit de bewijslast aanzienlijk.

Nieuwsarchief 2018

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.