Personal touch in finance

20 september 2018

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog

20 september 2018

Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord.

Lagere tarieven

De Vpb kent twee tarieven. Zo betaalt een bv voor winsten tot € 200.000 momenteel 20% Vpb en over het meerdere 25%. Deze tarieven worden de komende drie jaar in etappes verlaagd. Het tarief van 20% voor winsten tot € 200.000 daalt in 2019 naar 19%, in 2020 naar 17,5% en uiteindelijk in 2021 naar 16%.

Hogere tarief daalt minder

Het hogere tarief van thans 25% daalt minder dan aangekondigd. Dit in verband met de discussie rond de afschaffing van de dividendbelasting, die ten goede komt aan het grootbedrijf. Het tarief van 25% daalt in 2019 naar 24,3%, in 2020 naar 23,9% en uiteindelijk in 2021 naar 22,25%. Per saldo daalt het tarief 1,25% minder dan gepland.

Ontwikkeling vennootschapsbelasting (Vpb)

2018 2019 2020 2021 Winsten tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16% Winsten > € 200.000 25% 24,3% 23,9% 22,25%

Tarief box 2 verhoogd
Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting wordt in 2020 en 2021 verhoogd, zij het minder dan aangekondigd in het regeerakkoord. Dit heeft te maken met de geringere daling van de Vpb-tarieven. Het box 2-tarief geldt voor uitgedeelde winst van de bv, dividend, en opgepotte winst bij verkoop van de bv. Het tarief bedraagt thans 25%. Vanaf 2020 geldt een tarief van 26,25% en vanaf 2021 een tarief van 26,9%. Deze laatste is minder hoog dan de aangekondigde 28,5% uit het regeerakkoord.

Wat leveren de plannen u op?

Voorbeeld: Uw bv maakt € 450.000 winst. Hiervan keert u € 200.000 uit als dividend aan uzelf als dga. Ervan uitgaande dat bovengenoemde maatregelen doorgaan, zou u dat in 2021 € 11.075 minder aan belasting kosten dan dit jaar.

Uitwerking
2018:
Vpb € 200.000 × 20% + € 250.000 × 25% = € 40.000 + € 62.500 = € 102.500
IB (dividendbelasting) € 200.000 × 25% = € 50.000
Totale belasting € 102.500 + € 50.000 = € 152.500
2021:
Vpb € 200.000 × 16% + € 250.000 × 22,25% = € 32.000 + € 55.625 = € 87.625
IB (dividendbelasting) € 200.000 × 26,9% = € 53.800
Totale belasting € 87.625 + € 53.800 = € 141.425

Let op!

Alle aangekondigde wijzigingen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd en kunnen nog veranderen!

Nieuwsarchief 2018

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.