Personal touch in finance

12 november 2018

Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!

12 november 2018

Als u voor de loonheffingen van aangiftetijdvak wilt veranderen, moet u dat nu doen. Wacht u tot na 14 december, dan bent u te laat en moet u minstens een jaar wachten.

Aangiftetijdvak

Voor de loonheffingen geldt standaard een aangiftetijdvak van vier weken of één maand. U kunt voor een nieuw jaar van aangiftetijdvak wisselen, op voorwaarde dat u dit tijdig meldt.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op deze aangiftetijdvakken. Die zijn voor personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van het schip wonen, voor wie de binnenschipper ook per halfjaar aangifte mag doen. Verder mag u voor personeel aan huis, meewerkende kinderen en personeel in het kader van een persoonsgebonden budget sociale werkvoorziening ook per jaar aangifte doen.

Formulier

Voor het wisselen van aangiftetijdvak kunt u een formulier invullen dat u kunt vinden op de site van de Belastingdienst. U kunt het formulier op de computer invullen en daarna afdrukken en opsturen naar de Belastingdienst.

Let op!

Het formulier moet uiterlijk 14 december 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn. Wacht dus niet tot het laatste moment.

Heeft u vragen over wijziging van het aangiftetijdvak, neem dan contact met ons op.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.