Personal touch in finance

27 maart 2020

Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!

27 maart 2020

De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. U bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze NOW is een van de steunmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

Uitstel van betaling

U hoeft de verschuldigde loonheffing nog niet te betalen. Dat hoeft pas eind april voor aangifte van maart, maar vanwege het coronavirus is daarna uitstel van betaling mogelijk voor een periode van drie maanden.

De NOW-regeling

Werkgevers die vanwege het coronavirus minimaal 20% aan omzetverlies verwachten, krijgen met de NOW-regeling de loonkosten vergoedt. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Het UWV is er vanwege deze regeling dan bij gebaat zo snel mogelijk de actuele gegevens volgens uw aangifte loonheffing te ontvangen. Op deze manier kan men sneller berekenen op hoeveel compensatie u recht heeft.

Uitstel aanvragen?

Doe normaal aangifte loonheffingen, maar betaal nog niet. U heeft in november de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ gekregen met de uiterste aangiftedatums. Bent u de brief kwijt, dan kunt u ook op de site van de Belastingdienst de data vinden. Doe de aangifte zo mogelijk eerder. Ongeveer drie weken na de uiterste aangiftedatum ontvangt u een naheffingsaanslag. De boete voor het niet op tijd betalen van uw aangifte hoeft u niet te betalen.

U kunt uitstel aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. Dit kunt u doen via een verzoek om uitstel met de vermelding dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Noem in uw brief in ieder geval het kenmerk van uw belastingaanslag. Stuur de brief naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Let op!

Met een verzoek om uitstel vanwege corona krijgt u automatisch uitstel voor drie maanden.

Aangifte doen onmogelijk?

Is het door omstandigheden toch niet mogelijk om aangifte voor de loonheffingen te doen, vraag hiervoor dan apart uitstel aan. Stuur uw verzoek naar Belastingdienst, Postbus 8738, 4820 BA Breda.

Let op!

SRA, de vereniging voor accountantskantoren waarbij wij zijn aangesloten, heeft samen met andere belangenorganisaties een nadrukkelijk verzoek bij het ministerie van Financiën neergelegd de procedure rond uitstel van belastingbetaling zo spoedig mogelijk te vereenvoudigen. Zoals het nu gaat, is belastinguitstel voor veel ondernemers onduidelijk en brengt het te veel administratieve rompslomp met zich mee. Mocht er iets wijzigingen in de procedure, zullen wij u zo snel mogelijk informeren.

Heeft u vragen over de aangifte loonheffingen, neem dan contact met ons op.

Nieuwsarchief 2020

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.