Personal touch in finance

13 augustus 2020

Aftrek geringe beloning meewerkende partner toestaan?

13 augustus 2020

Als uw partner meewerkt in uw bedrijf, kunt u de hiervoor betaalde beloning aftrekken van de winst. Dit kan echter niet als de beloning minder is dan € 5.000 per jaar. De Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad acht deze beperking echter ontoelaatbaar.

Discriminatie

De wet stelt nu dat een beloning die de partner ontvangt, onbelast blijft als deze lager is dan € 5.000. De ondernemer mag die beloning niet aftrekken. De A-G bij de Hoge Raad is echter van mening dat deze regeling discriminerend is. Wanneer anderen dan de partner van de ondernemer een beloning van minder dan € 5.000 ontvangen, is die beloning namelijk wel aftrekbaar van de ondernemingswinst.

Advies A-G

Hij adviseert de Hoge Raad dan ook om deze beperking in de wet te negeren. De Hoge Raad neemt dergelijke adviezen meestal over, maar dit hoeft niet. Het wachten is nu dus op het oordeel van de Hoge Raad.

Beloning partner € 1.500

Het advies speelt in een zaak waarbij een ondernemer aan zijn meewerkende partner in een jaar een beloning van € 1.500 had toegekend. Overigens merkte de ondernemer de vergoeding aan als vrijwilligersvergoeding, maar daar ging de A-G niet in mee.

Heeft u vragen over de beloning voor uw meewerkende partner in uw bedrijf, neem dan contact met ons op.

Nieuwsarchief 2020

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.