Personal touch in finance

02 december 2020

BIK voor fiscale eenheid onzeker

02 december 2020

Het is nog niet zeker of ook een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting de BIK kan aanvragen. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede Kamer laten weten. Eerst moet er groen licht komen van de Europese Commissie of dit onderdeel van de BIK geoorloofde steun is.

BIK alleen voor Nederlandse investeringen

De onzekerheid hangt samen met het feit dat de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) alleen wordt toegekend bij Nederlandse investeringen. Omdat volgens het wetsvoorstel de BIK ook wordt toegekend aan fiscale eenheden, komen investeringen van buitenlandse bv’s niet in aanmerking voor de BIK. Buitenlandse bv’s kunnen namelijk geen deel uitmaken van een fiscale eenheid.

Ter beschikking stellen

De fiscale eenheid speelt ook een rol als bedrijfsmiddelen ter beschikking worden gesteld aan derden. Er bestaat dan geen recht op de BIK, tenzij het bedrijfsmiddel binnen een fiscale eenheid in Nederland ter beschikking wordt gesteld.

Toestemming Europa

Om er zeker van te zijn dat dergelijke regelingen zijn toegestaan, is hiervoor toestemming gevraagd aan de Europese Commissie. Komt die toestemming er, dan zal de regelgeving inzake de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ook gelden voor de fiscale eenheid.

Hogere percentages

Blijft toestemming van de Europese Commissie uit, dan gaat de BIK niet gelden voor fiscale eenheden. Vanwege deze beperking van de BIK, zullen de percentages van de BIK dan iets worden verhoogd.

Nieuwsarchief 2020

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.