Personal touch in finance

25 maart 2024

Minimumloon per 1 juli toch omhoog

25 maart 2024

Het minimumloon wordt per 1 juli 2024 toch met 1,2% verhoogd. De verhoging is een gevolg van een aangenomen motie door de Tweede Kamer.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hadden de extra verhoging ontraden, aangezien het minimumloon al fors is verhoogd en dus zorgt voor sterk stijgende loonkosten.

Eerdere verhogingen

Zo steeg het minimumloon in 2023 met ruim 10%. Per 1 januari van dit jaar steeg het opnieuw met 3,75%. Tevens is vanaf die datum voor het minimumloon ook uitgegaan van een werkweek van 36 uur. Werknemers die contractueel meer dan 36 uur werken, zijn er daardoor per 1 januari 2024 meer dan 3,75% op vooruitgegaan.

Let op!

De verhoging van het minimumloon werkt ook door in de uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand.

Neem contact op

Nieuwsarchief 2024

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.