Personal touch in finance

08 januari 2020

08 januari 2020

Special Lonen 2020

De Special Lonen 2020 is een handig naslagwerk voor u als werkgever,
hr-medewerker of adviseur.

Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages
werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en
arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat de special actuele cijfers en informatie over de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans, de auto van de zaak, de nieuwe fiscale regeling betreffende de fiets van de zaak, de WKR en de Wet compensatie transitievergoeding.

Download hier de Special Lonen 2020.

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.