Personal touch in finance

22 juni 2020

22 juni 2020

Update Special Lonen 2020

De Special Lonen 2020 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.

Deze update bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga, bijgewerkt tot de op 15 juni 2020 bekende bedragen.

Tevens bevat de special actuele cijfers en informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans, de auto van de zaak, de fiscale regeling betreffende de fiets van de zaak, de WKR en de Wet compensatie transitievergoeding.

Download hier de pdf.

Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.