Personal touch in finance

20 juni 2023

20 juni 2023

Update Special Lonen 2023

De Update Special Lonen 2023 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.

Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat deze editie informatie over bijvoorbeeld de auto van de zaak, de thuiswerkvergoeding, de WKR en de transitievergoeding.

Klik hier voor de Update Special Lonen

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.