Personal touch in finance

Klachten

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Borrie dan kan / kunnen deze zich wenden tot de heer J. Kraak, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Borrie.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

U kunt uw klacht schriftelijk richten aan ons kantoor in Rotterdam t.a.v. de heer J. Kraak of gebruik maken van onderstaand e-mail formulier.

jkraak@borrie.nl

Hans Kraak

Accountancy | Rotterdam

‘Je moet elkaar in dit werk alles kunnen en durven zeggen.’

Hans Kraak werkt sinds 1988 bij Borrie. Hij werd in 2001 partner en trad in 2004 toe tot het dagelijks bestuur. Naast zijn bestuursfunctie is hij werkzaam als allrounder in – voornamelijk – de MKB-praktijk.

Hans Kraak is een directe gesprekspartner. ‘Je moet elkaar in dit werk alles kunnen en durven zeggen. Het gaat om de feiten. Niet om de mooie woorden waarin je ze verpakt. Daarom is het zo belangrijk dat je elkaar kunt vertrouwen. Want alleen dan durf je iemand de waarheid te zeggen en staat de ander open om er naar te luisteren. Om dat te bereiken vind ik dat je er altijd moet zijn voor je klant. En dat ‘altijd’ mag je wat mij betreft letterlijk nemen. Ik wil een klankbord zijn voor mijn klanten. Ingewikkelde kwesties moeten helder over het voetlicht komen als je er samen over gepraat hebt. Op die manier is de ondernemer in staat om de voor hem juiste beslissing te nemen. Zowel bij zijn zakelijke als privé-beslommeringen.’

Hans Kraak
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.