Skip to main content
 

Aansprakelijkheid en Copyright

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze adviseurs.

Aansprakelijkheid

Wij hebben bij het gereed maken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, of niet meer juist of onvolledig is. Borrie staat derhalve niet in voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de op deze internet site aangeboden informatie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Borrie gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Borrie, niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook.