Skip to main content
 

Klachten

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Borrie dan kan / kunnen deze zich wenden tot de heer J. Kraak, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Borrie.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

U kunt uw klacht schriftelijk richten aan ons kantoor in Rotterdam t.a.v. de heer J. Kraak of gebruik maken van onderstaand e-mail formulier.