Skip to main content
 

Rekenmeesters en heelmeesters

Een accountant is behalve een rekenmeester ook iemand die adviseert hoe u uw bedrijf financieel gezond houdt. Welke koers uw onderneming ook vaart en wat er ook verandert in uw persoonlijke omstandigheden. Borrie staat u te allen tijde proactief met raad en daad terzijde.

Het veld waarin we ons bewegen is breed. Naast reguliere accountancy, waaronder alles valt dat leidt tot een heldere financiële verantwoording en een gezonde bedrijfsvoering, houden we ons ook bezig met advisering en ondersteuning bij bedrijfsopvolging, fusies en overnames, faillissementen, en subsidie- en financieringsaanvragen.

  • Controleren, beoordelen en samenstellen van jaarrekeningen
  • Opstellen van tussentijdse cijfers en (liquiditeit) begrotingen
  • Bijzondere financiële verslaggeving (IFRS, US GAAP)
  • Andere controles (AO/IB en subsidieverklaringen)
  • Bedrijfseconomische advisering
  • Administratieve ondersteuning en outsourcing
ACCOUNTANCY

Borrie Accountants helpt u om uw onderneming financieel gezond te houden en geeft antwoord op vragen voordat ze gesteld zijn.

BELASTINGADVIES

Borrie Belastingadviseurs weet wat er nodig is voor een goede relatie met de fiscus.

CORPORATE FINANCE

Borrie Corporate Finance helpt u met advies en begeleiding bij bedrijfstransacties en weet wat de waarde is van uw onderneming.

GLOBAL MOBILITY SERVICES

Borrie global mobility services begeleidt werkgevers en hun werknemers bij de uitvoering van internationale tewerkstellingen.

ESG

Borrie ondersteunt u bij duurzaamheidsvraagstukken en helpt U bij het omgaan met complexe wet- en regelgeving op het gebied van ESG.

PERSONEEL EN SALARIS

Naast de administratieve ondersteuning heeft Borrie de kennis en kunde in huis u te adviseren op het gebied van salaris- en personeelsadministratie.