Skip to main content
 

Not for profit en semi-overheid

Transparantie en verantwoording

Voor organisaties zonder winstoogmerk en voor organisaties die gelieerd zijn aan de overheid, geldt dat ze vanwege hun positie in de samenleving bloot staan aan het oog der kritiek. Een transparante financiële verslaglegging en verantwoording zijn hierdoor factoren van primair belang. Voor deze sector biedt Borrie afgezien van reguliere diensten die bij accountancy horen, fiscale dienstverlening, organisatieadvies, salarisadministratie en consultancy.

Midden- en kleinbedrijf

Alles op het vlak van financiële bedrijfsvoering en vermogensbeheer

Grote ondernemingen

Alle voorkomende diensten, nationaal en internationaal

Internationale ondernemingen

Als lid van AlliottGlobal-
Alliance wordt overal ter wereld service geboden door professionals die de lokale wetten en mogelijkheden als geen ander kennen

Not for profit en semi-overheid

Transparante financiële verslaglegging en verantwoording

Vrije beroeps-
beoefenaren

Een vertrouwens-
persoon voor een complete financiële huishouding

Startende ondernemers

Raad en daad in het traject van alle regelingen en verplichtingen

Vermogende particulieren

Beheer van privévermogen door een team dat bewust is van veranderingen in het leven

Banken en investerings-
maatschappijen

Risico’s terugbrengen tot realistische proporties en financiële transparantie

Vastgoed

Fiscaal advies voor vastgoedfondsen, project-
ontwikkelaars en vastgoed-
ondernemingen (zowel profit als not for profit)