Personal touch in finance

Accountancy

Rekenmeesters en heelmeesters

Een accountant is behalve een rekenmeester ook iemand die adviseert hoe u uw bedrijf financieel gezond houdt. Welke koers uw onderneming ook vaart en wat er ook verandert in uw persoonlijke omstandigheden. Borrie staat u te allen tijde proactief met raad en daad terzijde.

Het veld waarin we ons bewegen is breed. Naast reguliere accountancy, waaronder alles valt dat leidt tot een heldere financiële verantwoording en een gezonde bedrijfsvoering, houden we ons ook bezig met advisering en ondersteuning bij bedrijfsopvolging, fusies en overnames, faillissementen, en subsidie- en financieringsaanvragen.

Activiteiten
  • Controleren, beoordelen en samenstellen van jaarrekeningen
  • Opstellen van tussentijdse cijfers en (liquiditeit) begrotingen
  • Bijzondere financiële verslaggeving (IFRS, US GAAP)
  • Andere controles (AO/IB en subsidieverklaringen)
  • Bedrijfseconomische advisering
  • Administratieve ondersteuning en outsourcing

Hans Kraak

Accountancy | Rotterdam

‘Je moet elkaar in dit werk alles kunnen en durven zeggen.’

Hans Kraak werkt sinds 1988 bij Borrie. Hij werd in 2001 partner en trad in 2004 toe tot het dagelijks bestuur. Naast zijn bestuursfunctie is hij werkzaam als allrounder in – voornamelijk – de MKB-praktijk.

Hans Kraak is een directe gesprekspartner. ‘Je moet elkaar in dit werk alles kunnen en durven zeggen. Het gaat om de feiten. Niet om de mooie woorden waarin je ze verpakt. Daarom is het zo belangrijk dat je elkaar kunt vertrouwen. Want alleen dan durf je iemand de waarheid te zeggen en staat de ander open om er naar te luisteren. Om dat te bereiken vind ik dat je er altijd moet zijn voor je klant. En dat ‘altijd’ mag je wat mij betreft letterlijk nemen. Ik wil een klankbord zijn voor mijn klanten. Ingewikkelde kwesties moeten helder over het voetlicht komen als je er samen over gepraat hebt. Op die manier is de ondernemer in staat om de voor hem juiste beslissing te nemen. Zowel bij zijn zakelijke als privé-beslommeringen.’

Hans Kraak

Diana Clement

Accountancy | Amsterdam

‘Waarde toevoegen en richting geven.’

Diana Clement is ruim vijfentwintig jaar werkzaam in de accountancy. Ze legde zich toe op de MKB praktijk en startte in 2000 een eigen kantoor in Amsterdam. Dit kantoor is in 2008 geïntegreerd in de hoofdstedelijke vestiging van Borrie.

Accountancy is voor mij het mooiste beroep dat er is. Wat me drijft, is de passie voor het ondernemerschap en de wetenschap dat het altijd beter kan en dat klanten pas echt iets aan je hebben als je weet wat er speelt in de wereld; in de echte wereld en die van hun. Op die manier kun je ze bijstaan. Met raad, maar ook met daad.’ Diana heeft niet alleen zakelijke, maar ook bestuurlijke ambities. ‘Daarom ben ik behalve partner ook lid van het dagelijks bestuur van Borrie. Ik vind het plezierig om waarde toe te voegen aan de organisatie door richting te geven aan de toekomst. Om dezelfde reden zit ik sinds december 2011 in het bestuur van de SRA, een organisatie voor zelfstandige accountantskantoren. Ik hou me er onder meer bezig met het SRA-keurmerk, een manier om MKB ondernemers te wijzen op de kwaliteit van de aangesloten kantoren.
Een mooie combinatie om beide werelden met elkaar te verbinden en waarde te creëren voor de klanten.

Diana Clement
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.