Personal touch in finance

Banken en investeringsmaatschappijen

Transparant over risico’s en resultaten

Zowel de samenleving als de markt stellen hoge eisen aan risicomanagement in de financiële branche. Bij het streven naar transparantie en inzicht in verantwoordelijkheid bij banken en investeringsmaatschappijen is de inzet van een accountant onontbeerlijk. Maar ook bij de waardebepaling van een onderneming of het onderzoek naar de adviezen van een matchmaker kan Borrie goede diensten bewijzen.

Harm Borrie

Corporate Finance | Rotterdam

‘Door een financiële bril naar de toekomst kijken.’

Harm Borrie is een geboren Rotterdammer die Bedrijfseconomie studeerde in Maastricht. Hij is onder meer Deputy Chairman van de regio Europe, Middle East and Africa van de Alliott Group, het internationale netwerk waar Borrie deel van uitmaakt.

Zijn vrije tijd brengt Harm door op het water, in de sneeuw of in de keuken. Als hij aan het werk is, denkt hij uitsluitend aan zijn klanten. ‘Ze moeten echt het gevoel hebben dat ze koning zijn. In ons vak doen we dat door samen met hen door een financiële bril naar de toekomst te kijken. Een proactieve houding is daarbij onontbeerlijk omdat je voortdurend in oplossingen denkt. Op die basis samen met je collega’s en je klanten vraagstukken en thema’s te lijf gaan, boeit me enorm. Extra leuk wordt het als het gaan om internationale projecten en opdrachtgevers. Een goeie opleiding en de nodige ervaring zijn natuurlijk de basis voor een goed advies. Maar met de juiste instelling ten opzichte van je klanten krijgt dat advies pas de meerwaarde waar het ons bij Borrie om te doen is.’

Harm Borrie

Marius van Prooijen

Corporate Finance | Rotterdam/Amsterdam

‘Van een glazen bol naar realistische toekomstverwachtingen.’

Marius van Prooijen studeerde bedrijfseconomie en business valuation. Hij werkt sinds 2004 bij Borrie en is sinds 2011 partner Corporate Finance.

Marius realiseert zich het gewicht van zijn specialisatie terdege. ‘De gemiddelde ondernemer is thuis in zijn branche. Natuurlijk. Dus gaat zaken doen hem over het algemeen goed af. Toch zijn er veel zaken die ook voor hem bepaald geen ‘ordinary business’ zijn. Denk aan fusies of overnames, schadeberekeningen, herstructureringen en andere majeure veranderingen waarbij de waarde van de onderneming een grote rol speelt. Bij dat soort gebeurtenissen kan de afdeling Corporate Finance een rol spelen, zodat de uiteindelijke beslissingen niet berust op koffiedik kijken. Door te doen waar we goed in zijn kunnen we het toekomstbeeld van onze klanten uit hun glazen bol-sfeer halen en gezamenlijk heldere en realistische verwachtingen op papier zetten. Zo kunnen onze klanten het maximale uit hun beslissing halen en zich verder richten op datgene waar ze goed in zijn: ondernemen.’

Marius van Prooijen
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.