Personal touch in finance

Internationale ondernemingen

Thuis in de financiële wereld, waar dan ook

Dankzij onze alliantie met de Alliott Group kan Borrie wereldwijd rekenen op de actieve samenwerking met lokale partners. Door deze contacten kunnen onze klanten waar ook ter wereld gebruik maken van dezelfde service die ze ook van ons gewend zijn, maar dan geleverd door professionals die de lokale omstandigheden, wetten en mogelijkheden kennen als geen ander.

Harm Borrie

Corporate Finance | Rotterdam

‘Door een financiële bril naar de toekomst kijken.’

Harm Borrie is een geboren Rotterdammer die Bedrijfseconomie studeerde in Maastricht. Hij is onder meer Deputy Chairman van de regio Europe, Middle East and Africa van de Alliott Group, het internationale netwerk waar Borrie deel van uitmaakt.

Zijn vrije tijd brengt Harm door op het water, in de sneeuw of in de keuken. Als hij aan het werk is, denkt hij uitsluitend aan zijn klanten. ‘Ze moeten echt het gevoel hebben dat ze koning zijn. In ons vak doen we dat door samen met hen door een financiële bril naar de toekomst te kijken. Een proactieve houding is daarbij onontbeerlijk omdat je voortdurend in oplossingen denkt. Op die basis samen met je collega’s en je klanten vraagstukken en thema’s te lijf gaan, boeit me enorm. Extra leuk wordt het als het gaan om internationale projecten en opdrachtgevers. Een goeie opleiding en de nodige ervaring zijn natuurlijk de basis voor een goed advies. Maar met de juiste instelling ten opzichte van je klanten krijgt dat advies pas de meerwaarde waar het ons bij Borrie om te doen is.’

Harm Borrie

Marco Schreurs

Accountancy | Amsterdam

‘Samen met je klant dat woud van regels te lijf.’

Marco Schreurs werkt in de accountancy sinds 1991. Marco heeft ervaring in de samenstel- en controlepraktijk en is daarnaast thuis in bedrijfseconomische vraagstukken, financieringsaanvragen en het beoordelen van ondernemingsplannen.

Het gaat Marco Schreurs niet zozeer om de cijfers als wel om de vertaling die daarbij hoort. ‘Zonder een begrijpelijke uitleg heeft de klant niets aan die getallen. Je moet daarom zo helder mogelijk proberen te communiceren en dat begint ermee dat je goed luistert naar de vragen en wensen van je klant. Verder moet je niet alleen betrokkenheid tonen, maar hem ook voelen. De dienstverlening staat in alle gevallen voorop. Ik wil een helpende hand bieden in dat woud van regels op verslaggevingsgebied en fiscale aspecten. Het is een uitdaging om de klant bij te staan in de ontwikkeling van zijn of haar onderneming. Mijn toegevoegde waarde moet liggen in het beperken van risico’s voor de onderneming en het ondersteunen van kansen die de ondernemer ziet. Ik wil een vraagbaak zijn en waar mogelijk geld verdienen voor de klant.’

Marco Schreurs
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.