Personal touch in finance

Startende ondernemers

Realistisch, betrokken en deskundig

Het ontbreekt startende ondernemers zelden aan enthousiasme en ideeën. Toch houdt de helft er binnen vijf jaar weer mee op, doorgaans wegens gebrek aan een goede financiële huishouding, te optimistische winstverwachtingen of cashflow-problemen. Borrie maakt u niet alleen wegwijs in de regelingen, vergunningen en fiscale verplichtingen van ondernemers, maar is ook realistisch over uw ondernemersplan en helpt u met raad en daad tijdens die eerste moeilijke jaren – en erna.

Marco Schreurs

Accountancy | Amsterdam

‘Samen met je klant dat woud van regels te lijf.’

Marco Schreurs werkt in de accountancy sinds 1991. Marco heeft ervaring in de samenstel- en controlepraktijk en is daarnaast thuis in bedrijfseconomische vraagstukken, financieringsaanvragen en het beoordelen van ondernemingsplannen.

Het gaat Marco Schreurs niet zozeer om de cijfers als wel om de vertaling die daarbij hoort. ‘Zonder een begrijpelijke uitleg heeft de klant niets aan die getallen. Je moet daarom zo helder mogelijk proberen te communiceren en dat begint ermee dat je goed luistert naar de vragen en wensen van je klant. Verder moet je niet alleen betrokkenheid tonen, maar hem ook voelen. De dienstverlening staat in alle gevallen voorop. Ik wil een helpende hand bieden in dat woud van regels op verslaggevingsgebied en fiscale aspecten. Het is een uitdaging om de klant bij te staan in de ontwikkeling van zijn of haar onderneming. Mijn toegevoegde waarde moet liggen in het beperken van risico’s voor de onderneming en het ondersteunen van kansen die de ondernemer ziet. Ik wil een vraagbaak zijn en waar mogelijk geld verdienen voor de klant.’

Marco Schreurs
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.