Personal touch in finance

Vrije beroepsbeoefenaren

Alles wat met uw geld te maken heeft – en met uw toekomst

Wie persoonlijke, artistieke of academische kwaliteiten als dienst aanbiedt, kan voordeel doen met een accountant die zich niet beperkt tot de jaarrekening, maar ook meedenkt over aansprakelijkheid, pensioen- en vermogensbeheer, privé-financiën, aansprakelijkheid en waardebepaling bij overdracht. Borrie heeft alles in huis om vrije beroepsbeoefenaren optimaal van dienst te zijn tijdens hun werkzame bestaan en daarna.

François Flooren

Accountancy | Rotterdam

‘Je onderneemt samen met de klant.’

François Flooren heeft ruim twaalf jaar in de controlepraktijk van Ernst & Young gewerkt. Sinds tien jaar is François werkzaam bij Borrie, de laatste acht jaar als partner. François heeft zich onder meer toegelegd op de non profitsector. Onder zijn klanten zijn onder meer musea en diverse stichtingen op het gebied van welzijn en re-integratie.

François is nauw betrokken bij het reilen en zeilen van zijn opdrachtgevers. ‘Natuurlijk moet je beschikbaar zijn voor je klant, maar dat is niet genoeg. Je moet dichtbij hem staan, zowel zakelijk als op privégebied. Er is een groot verschil tussen iemand op afroep van advies dienen en samen met de klant ondernemen. In het laatste geval bouw je aan een vertrouwensrelatie die je betrokkenheid en daardoor de kwaliteit van de dienst die je levert beduidend verbetert. Klanten moeten beseffen dat je er voor hen bent als zakelijk vertrouwenspersoon en als kundig adviseur. Dat besef moeten je laten groeien om er de vruchten van te kunnen plukken.’

François Flooren

Diana Clement

Accountancy | Amsterdam

‘Waarde toevoegen en richting geven.’

Diana Clement is ruim vijfentwintig jaar werkzaam in de accountancy. Ze legde zich toe op de MKB praktijk en startte in 2000 een eigen kantoor in Amsterdam. Dit kantoor is in 2008 geïntegreerd in de hoofdstedelijke vestiging van Borrie.

Accountancy is voor mij het mooiste beroep dat er is. Wat me drijft, is de passie voor het ondernemerschap en de wetenschap dat het altijd beter kan en dat klanten pas echt iets aan je hebben als je weet wat er speelt in de wereld; in de echte wereld en die van hun. Op die manier kun je ze bijstaan. Met raad, maar ook met daad.’ Diana heeft niet alleen zakelijke, maar ook bestuurlijke ambities. ‘Daarom ben ik behalve partner ook lid van het dagelijks bestuur van Borrie. Ik vind het plezierig om waarde toe te voegen aan de organisatie door richting te geven aan de toekomst. Om dezelfde reden zit ik sinds december 2011 in het bestuur van de SRA, een organisatie voor zelfstandige accountantskantoren. Ik hou me er onder meer bezig met het SRA-keurmerk, een manier om MKB ondernemers te wijzen op de kwaliteit van de aangesloten kantoren.
Een mooie combinatie om beide werelden met elkaar te verbinden en waarde te creëren voor de klanten.

Diana Clement
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.